Personal

På Hasselbackens musikförskola arbetar 6 pedagoger, varav två förskollärare och fyra barnskötare. Förskolan har egen kokerska och en rektor.

Vill du arbeta som vikarie hos oss?
Hör av dig antingen via mail (hasselbacken@cforetaget.se) eller telefon: 018-34 38 20.

Alla våra vikarier har visat upp ett utdrag ur belastningsregistret!