Fakta

Förskolan har två avdelningar, Flöjten (1-3 år) och Harpan (3-5 år). De båda avdelningarna har flera gemensamma aktiviteter såsom sångsamlingar, storsagostunder, utflykter m.m.

Förskolan har ett eget kök, där förskolans kokerska Tina lagar omtyckt, varierad och näringsrik mat.

Förskolan följer läroplanen för förskolan (LPFÖ18) samt skolplan för Knivsta kommun. Kommunen utövar tillsyn över verksamheten vid förskolan.

Barnen vid Hasselbackens Musikförskola omfattas av det kommunala försäkringsskyddet.

Avgiften för barnomsorgen på Hasselbackens musikförskola är exakt densamma som vid en kommunal förskola.

Ansökan om en plats på Hasselbackens musikförskola görs via kommunen och går till på samma sätt som ansökan om kommunal förskoleplats (för vidare information om hur ansökningsförfarandet går till, se Knivsta kommuns hemsida).