Verksamhet

På Hasselbackens musikförskola har vi ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt där vi arbetar utifrån det kompetenta barnet med utveckling och lärande. Barnet lär sig hela tiden och tillägnar sig sina kunskaper genom att prova själv i alla möjliga olika situationer. Barnens inflytande över sin egen situation är viktig, därför lägger vi stor vikt vid att ta del av barnens tankar och åsikter. Vi anpassar miljö och metoder utifrån den barngrupp vi har här och nu.

Musiken löper som en röd tråd genom verksamheten, och omfattar alla läroplanens målområden.