Musik

På Hasselbackens musikförskola arbetar vi med musik i många olika former. Sång, dans och rytmik är ett dagligt inslag i verksamheten. Alla barn får prova på att spela instrument. Vi använder bygelgitarr, minibas, klangplattor, entonsflöjter, rytminstrument och ljud effekter.

Vi har barnrytmik i gång i veckan som utgår från ett skräddarsytt musikmaterial vi lärt oss av sång och körpedagog Charlotte Rider.

Vi jobbar också kontinuerligt med Ming, Musik I NybörjarGrupp. MING-metodens tre huvudområden är ljud, rytm/puls och toner. Metodiken innefattar musikens fem områden, att spela, sjunga, lyssna, röra kroppen och att ha teori. En av grundtankarna med MING är att man skall kunna börja spela med enkla medel och lyckas med det!